Chương trình thiện nguyện - Tặng gạo mùa Covid-19

Sự kiện

Chương trình thiện nguyện - Tặng gạo mùa Covid-19

"Không ai bị bỏ lại phía sau" là điều mà Chicland Hotel mong muốn trong bối...

Jun 06,2020

Giải thưởng Chicland

Khám phá