Phòng họp

Thiết kế ánh sáng Võ Trọng Nghĩa. Thiết bị âm thanh ánh sáng hiện đại (theo yêu cầu)Kết nối Wifi free Điện thoại hội nghịLaptops, Ipads (theo yêu cầu)

Giải thưởng Chicland

Khám phá