The Club Chicland

CHƯƠNG TRÌNH ĐỔI THẺ HỘI VIÊN

LỚN CHƯA TỪNG CÓ

Quyền lợi Khi tham gia chương trình đổi thẻ

Tích điểm

Không giới hạn

1000+

Nâng cấp thẻ

Platinum

20% Off

Gia tăng

Quyền Lợi

10+

Điều kiện Trở thành hội viên

Quyền lợi hội viên

 
Quyền lợi chung
Chiết khấu
Quyền lợi khi đặt phòng

Đăng ký ngay tại đây

詳細を見る